Postoji li korporativno volontiranje u BiH?

Poznato je da u Bosni i Hercegovini postoje društveno odgovorne kompanije. Međutim, pitanje je postoje li kompanije koje sistemski omogućavaju svojim zaposlenicima volonterski angažman za dobrobit zajednice u toku radnog vremena? Upravo takva praksa predstavlja...