Vogošća – Jera Wood

Što poželi, ako se može izraditi od drveta, Jeroen Op de Beeck i napravi. Ispred kuće u kojoj živi i gdje mu je trenutno radiona, dočekao nas je zid za alpinističko penjanje, a nekoliko koraka dalje šadrvan sa klupama i stolom. Umjetnost izrađena od drveta nam je, i...