Prilika za mlade: Jericho stipendije

Podnosioci zahtjeva MORAJU biti državljani Bosne i Hercegovine. Kandidati moraju prisustvovati ili planirati pohađanje jednog od sljedećih univerziteta: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Zenici, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet „Džemal Bijedić, Univerzitet u...