Trag fondacija je u potrazi za istraživačkim timom!

Od 2015. godine, Trag fondacija je lokalni partner Oak fondaciji u realizaciji programa Osnaživanje ženskih organizacija i pokreta za borbu protiv nasilja nad ženama (originalni naziv programa Issues Affecting Women) u regionu Zapadnog Balkana i to u Srbiji, Bosni i...