Prijavite se za online kurs – One 2 One

Glavni cilj ovog kursa je osnaživanje i osposobljavanje omladinskih radnika sa kompetencijama potrebnim za rad u okruženju licem u lice sa mladima kako bi se podržali njihovi procesi učenja i razvoja. OBLAST: Omladinski rad  OPIS: Prijavite se za peto izdanje ovog...