Ida Fazlić: Umjetnost danas ne može bez nauke

Kada govorimo o umjetnosti, malo ljudi pomisli na nauku. Isto vrijedi u većini slučajeva i u suprotnom smjeru: kada govorimo o nauci, vidimo laboratoriju i naučne radove, ali većina teško može povezati nauku sa umjetnošću. Pa ipak, ova dva oblika ljudske spoznaje...