Fondacija Atelje: Oglas za menadžersku poziciju

Fondacija Atelje za društvene promjene – ACT podržava aktiviste/kinje i artiste/kinje sa Zapadnog Balkana, koji se suprotstavljaju trenutnom stanju apatije, a sve s ciljem razvoja društvenih zajednica u regiji. Fondacija Atelje za društvene promjene raspisuje oglas na...