Posao: Moodle administrator za BiH

Trajanje i lokacija zadatka: januar 2021 – mart 2022, Bosna i Hercegovina. Zadatak: British Council traži Moodle Administratora (MA) za upravljanje online treninzima za direktore škola, i nastavnike razvijene u sklopu programa Škole za 21. vijek u Bosni i Hercegovini....