Uvod u kompjutersku grafiku – multimedijalni kurs

Trajanje kursa: 18 sati Izvođenje nastave: U blokovima po 3h (6 x 3h) Oblast izučavanja: Kurs je odličan ulaz u svijet kompjuterske grafike i multimedijalnih tehnologija. Namijenjen je svim mladim osobama koje interesuje kompjuterska grafika i koji bi u budućnosti...