Besplatna radionica za poduzetnike i obrtnike

U sklopu projekta Lokalne razvojne agencije – Poduzetničkog centra Garešnica d.o.o. “PCG za MSP”, sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, čiji je cilj smanjiti asimetriju informacija među MSP-ovima (malim i srednjim poduzećima i obrtima) te olakšati...