Uključi mlade! – Poziv za online diskusiju

POZIV NA DISKUSIJU MLADIH I VLASTI UKLJUČI MLADE! Smatraš da je na polju rada sa mladima potrebno tražiti dugoročna rješenja? Vjeruješ da se ista pronalaze najprije kroz dijalog vlasti i mladih? Interesuje te kako to institucionalno mladi i vlasti mogu bolje...