Priručnik: Hajde da pričamo o…

Omladinski centar Zdravo da ste izradio je priručnik Hajde da pričamo o… koji je namijenjen za edukaciju i informisanje mlađih adolescenata o reproduktivnom zdravlju i pravima. Priručnik koji je pred vama dio je zajedničkog rada grupe mladih koji su posvetili vrijeme...