ORC Tuzla: “Punoljetni smo i to nije šala!”

ORC Tuzla: “Punoljetni smo i to nije šala!”

Krajem januara 2004. godine, nakon povlačenja međunarodne organizacije hCa iz Tuzle, na istim principima, ciljevima i fokusima, sa Vizijom boljeg i pravednijeg društva, ravnopravnijih mogućnosti za mlade u BiH, posebno iz manjih i izolovanih sredina, a zajedno sa...

BILTEN – Omladinska mreža BiH, broj 252

Pred vama je, majsko izdanje mjesečnog informativnog Biltena (broj 252) Omladinskog resursnog centra (ORC) Tuzla i Omladinske mreže Bosne i Hercegovine, koja za sada broji 186 organizacija i 115 pojedinaca iz 75 mjesta BiH. Bilten neprekidno i redovno izlazi svakoga...