Ko su to lideri među lokalnim zajednicama?

U proteklom periodu, Vijeće mladih FBiH, Omladinski savjet Republike Srpske i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, odali su priznanja jedinicama lokalnih samouprava za ukupan doprinos na unapređenju položaja mladih u Bosni i Hercegovini. Priznanja...

Volontirajte kao virtuelni stručnjak za obuku mladih

“Baš kao što sam ja” (JAIA) organizacija osnaženja mladih iz SAD, je program liderstva za lični i duhovni razvoj koji služi mladima od 16 do 21 godine. Idealni stručnjak za usavršavanje i obuku prihvatiće misiju osnaživanja mladih za samosavladavanje i...