Pravo je vrijeme za omladinske politike

Mladi trebaju omladinske politike i o tome je važno govoriti jednako u postizbornom procesu kao i u vrijeme izborne kampanje. Predstavnici krovnih tijela za mlade u Bosni i Hercegovini podsjećaju javnost da većina istraživanja o položaju mladih u našoj zemlji pokazuju...