INTERNSHIP USA: Online meet up

Cilj Experience programa za mlade je prije svega orjentisan na njihov lični razvoj i usavršavanje. Mladi imaju priliku da 12-18 mjeseci provedu u Americi radeći u struci neposredno po završetku školovanja kako bi se pripremili za svjetsko tržište rada. Zvuči...

Online meetup: Kako postati data analyst?

Vrijeme je za naš novi online meetup! 🙌Prošli put ste se upoznali sa osnovnim smjernicama za početak karijere u Software Developmentu, a ovaj put je na redu Data Analytics. 📈Sa vama će biti naš Data Analyst Nedim Karakaš. 💪 Čime se tačno bavi Data Analytics? Kako...