Online obuka za razvoj projektnih prijedloga

U cilju što bolje pripreme lokalnih partnerstava za zapošljavanje za razvoj konceptualnih nacrta projekta, MOR uz finansijsku podršku Evropske unije, organizuje dvije dvodnevne obuke u junu. Učesnici će imati priliku da unaprijede znanja i vještine  o dizajnu...

UNESCO Grantovi za novinare: Global Media Defence Fund

#UNESCO objavljuje novi Poziv za partnerstvo za podršku neprofitnim organizacijama u okviru Global Media Defence Fund. Od $15,000 – $35,000 za iInicijative koje imaju za cilj udruživanje snaga sa specijalizovanim partnerima u preduzimanju ili unapređivanju projekata...