Perpetuum Mobile zapošljava!

Ako zadovoljiš kriterijume i odaberemo te da budes dio tima, pomagaćeš projektnom koordinatoru za rukovođenje čitavog projekta ili njegovog dijela. Očekujemo: Da osmišljavaš nove projekte i realizuješ onaj koji je već smišljen i napisan. Iskustvo u sprovođenju...

Povezivanje omladinskih centara u BiH

Institut za razvoj mladih KULT, PRONI Centar za omladinski razvoj, Centar za edukaciju mladih i Perpetuum Mobile su započeli zajedničku inicijativu kroz koju će raditi na razumijevanju rada i uvjeta rada centara za mlade u Bosni i Hercegovini. Kroz projekt Povezivanje...

Učimo mlade toleranciji, ali ne toleranciji na nasilje!

Nedostatak empatije i razumijevanja potreba drugih može biti presudan faktor u pojavi verbalnog i fizičkog nasilja. S druge strane, nedostatak empatije doprinosi i nedostatku tolerancije prema drugima i drugačijima. „Najbolji način borbe protiv vršnjačkog nasilja je...

Super ekipa iz Banjaluke pokreće nove priče

Udruženje građana „Perpetuum mobile” – je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke i istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg...

Ilija Trninić: Aktivizam prije 20 godina i danas

Zovem se Ilija Trninić, direktor sam Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih iz Banja Luke, koji radi mnogo s omladinskom populacijom i radi kao organizacija civilnog društva i organizacija koja se bavi raznim aspektima rada s drugim kategorijama u...