Online kurs: Python programiranje i Data Science

Data Science (nauka o podacima) unosi revolucionarne promjene i poboljšanja u svakom segmentu današnje svakodnevnice, od modernog poslovanja kompanije, do načina života digitalnog građanina. Na kursu „Introduction to Python for Data Science“ biti će vam pružena...