Prijavi se za UPRE disertacijsku stipendiju

URPE poziva doktorske kandidate u bilo kojoj disciplini sa odobrenim predlogom za disertaciju u oblasti radikalne političke ekonomije da se prijave za stipendiju.  OBLAST: Radikalna politička ekonomija OPIS URPE promoviše novi interdisciplinarni pristup političkoj...