Marko Vračević: Vrijeme je za restart BiH

Mladi moraju biti svjesni toga da su važni u političkom procesu i da izlaskom na izbore čine dobrobit za domovinu, kaže Marko Vračević. Marko Vračević student je pete godine arheologije i istorije umjetnosti Sveučilišta u Mostaru. Sa nekolicinom kolega uključio se u...