Besplatna Evropska Omladinska Kartica za mlade

PRONI Centar za omladinski razvoj na ovogodišnji Međunarodni dan mladih u BiH pokreće najbolji Evropski program za mlade – Evropska Omladinska Kartica BiH. Evropska Omladinska Kartica obezbjeđuje preko 70 hiljada popusta na putovanja, kulturu, smještaj, obrazovanje,...