Nikola Burić, i-platforma: Promjena zasigurno dolazi

Rođeni Tuzlak koji je odrastao u Kladnju danas igra značajnu ulogu u koordiniranju saradnje između Bosanaca i Hercegovaca u dijaspori i u domovini. Procjena je da u Švicarskoj živi više od 60.000 Bosanaca i Hercegovaca, a jedan od njih je naš današnji sagovornik...