ERRC: Evropski centar za prava Roma

Evropski centar za prava Roma (ERRC) je međunarodna organizacija za zaštitu javnog interesa koju vode Romi i koja se bavi nizom aktivnosti usmjerenih na borbu protiv romskog rasizma i kršenja ljudskih prava Roma. Pristup ERRC-a uključuje posebno strateško vođenje...