Freelancing u BiH: Prava i obaveze

Riječ je o privremenim poslovima, najčešće projektima za nerezidenta FBiH, gdje se freelancer ne veže ugovorom o radu niti mjestom rada. Stoga se sa poreznog aspekta ovakav način obavljanja posla smatra samostalnom djelatnošću, gdje sve obaveze padaju direktno na...