Univerzitet u Sarajevu promovisao 38 doktora nauka

Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta promovisali su 38 kandidata i kandidatkinja na čast doktora nauka iz oblasti koje pripadaju grupacijama tehničkih, humanističkih, društvenih, medicinskih,...