“Mir sa ženskim licem”- Anđa Obradović

Rođena je na području opštine Zvornik, gdje i danas živi. Preživjela je logor, seksualno zlostavljanje, izbjeglištvo. Sa suprugom, ratnim vojnim invalidom, obnovila je spaljenu kuću i porodični život. Hrabro se suočila sa zlostavljačima, svjedočeći bez zaštite pred...