Kako se ustvari zarazi koronavirusom

Pola godine od početka pandemije, jedno pitanje se stalno postavlja – kako se ljudi tačno inficiraju i šta je najrizičnije?Naučnici kažu da se rijetko dešava da se ljudi inficiraju preko kontaminirane površine. Također, ako samo prođete na ulici pored zaraženog, teško...