Osam navika uspješnih lidera

Izrazito uspješni vođe znaju kako je uspjeh proces kojeg treba njegovati kroz dulje vrijeme. Kako biste se izdvojili kao lider, trebate usvojiti navike uspješnih vođa koje podupiru vaš uspjeh i dobar ugled. Kada vam navike postanu dio rutine, spremni ste postati...