Anamneza 03: prof. dr Mirsada Hukić (VIDEO)

Anamneza je podcast Udruženja studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA koji je u procesu traganja za iskustvima zdravstvenih radnika, pacijenata i biomedicinskih stručnjaka, kao i odgovorima na mnoga pitanja iz oblasti medicine i stomatologije. U novoj epizodi...