Prijavite se za stažiranje u oblasti ljudskih prava

OBLAST: Ljudska prava OPIS Mnogo porodica a posebno žene i djeca imaju probleme, ne samo finansijske, već i emocionalne i psihološke a koji su direktno povezani sa situacijom unutrašnjih sukoba u Peruu kroz koje država i danas prolazi. Organizacija interveniše...