Melina Pirija o diskriminaciji: Moja učiteljica

  Melina Pirija (1987) je socijalna radnica i aktivistkinja u oblasti ljudskih prava. Studirala je na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Odsjek za socijalni rad. Aktivno je sudjelovala u mnogim projektima što su poboljšali kvalitet života u lokalnoj...