Prvo besplatno online savjetovalište u BiH

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju SOCI krenuo je sa pilot projektom besplatnog on-line savjetovališta za roditelje i članove porodica osoba sa razvojnim teškoćama i autizmom bez obzira na dob, dijagnozu ili vrste teškoće. U narednom periodu naš tim...