Sveučilište u Mostaru promoviralo 37 doktora nauka

Sveučilište u Mostaru promoviralo 37 doktora nauka. Sveučilište u Mostaru (SUM) promoviralo je 37 doktora nauka koji su svečano položili zakletvu i priključili se timu od ukupno 388 doktora znanosti mostarskog sveučilišta. Prorektor za znanost i razvoj Ivo Čolak kazao...