Konkurs za najbolji literarni rad

Svi tekstovi trebaju biti napisani u wordu, na jednom od tri službena jezika u BiH(B/H/S), šifrirani. Lične podatke dostaviti u samom email-u. Dužina teksta ograničena na tri kartice, do 5000 znakova. Textove slati na email incision.bosniaherzegovina@gmail.com sa...