Webinar: Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje novi webinar kontinuirane edukacije računovođa i revizora, sa sljedećim tematskim cjelinama: 1. PRIJAVA PRAVNIH LICA, PODUZETNIKA I KVALIFICIRANIH LICA U REGISTAR FMF 2. OBAVEZNA USPOSTAVA INTERNE REVIZIJE 3. GODIŠNJI...