UPFBiH: U funkciji web platforma za prijavu korupcije

Sarajevo, 31. mart/ožujak 2021. –   Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru prijekta „Poslovanje bez korupcije“ kreiralo i pustilo u rad web platformu  www.poslovanjebezkorupcije.ba Ova jedinstvena web platforma pruža mogućnost anonomne...