UNFPA: Upitnik za mlade o uticaju COVID 19 na život

Ko pita: Populacijski fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) se zalaže za ostvarivanje punih potencijala mladih osoba i u BiH od 1995. godine stvara uslove i okruženje koje unapređuje zdravlje mladih, kao i njihovo učešće u društvenom životu zajednice. Šta pita: U ovom...