British Council: “Media for all”

“Podrška većoj nezavisnosti medija na Zapadnom Balkanu” je regionalni projekat, finansiran od strane vlade Velike Britanije. Projektom će biti podržane lokalne (i nacionalne) nezavisne medijske kuće sa ciljem da postanu usmjerenije ka publici, ali i finansijski...