Prijavi se – Kako do boljeg zdravlja mladih?

Da li se dovoljno pažnje posvećuje zdravlju mladih? Kakvi su trendovi u ovoj oblasti u posljednjem periodu? Koja su to potencijalna rješenja te kako probleme u ovoj oblasti sistemski rješavati? Pozivamo vas da dobijete odgovore na ova pitanja kroz vaše učešće na...

Partnerstvom za bolji položaj mladih u društvu

Vijeće mladih FBiH i Fondacija Mozaik potpisali su Memorandum o saradnji, čime su napravili korak ka poboljšanju saradnje i zajedničkim aktivnostima i inicijativama u budućnosti. Memorandum su potpisali predsjednica Vijeća mladih FBiH, Asja Dizdarević i Sejdefa Bašić,...