Poziv za učešće na omladinskoj konferenciji

Dragi predstavnici vijeća mladih, omladinskih organizacija i aktivisti, vjerujemo da ste mnogo puta do sada čuli o Zakonu o mladima FBiH i onome što ovaj Zakon nudi nama, mladim ljudima koji smo aktivni, ali i populaciji mladih generalno. Da li ste upoznati koliko se...