Midhat Uzejrović, Visoko | Fotografija

Midhat Uzejrović iz Visokog svoju kreativnost ispoljava kroz fotografiju, muziku i video produkciju! Muziku i video spotove možete vidjeti na sljedećem linku: Instagram: @kaizengram Za frka.ba nam je poslao neke svoje radove: — Baviš se umjetnošću?  Pokaži svoj...