Prijavite se za supervizora za obuku i obrazovanje

OBLAST: Društveni angažman OPIS Organizaciji je potreban supervisor za obuku i obrazovanje beskućnicima koji žele da nađu posao i da se socijalizuju, u oblasti uzgoja voća i povrća. Uspješan kandidat će djelovati u odjeljenju za ljudske resurse i podnositi izvještaj...