UPFBiH: U funkciji web platforma za prijavu korupcije

Sarajevo, 31. mart/ožujak 2021. –   Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je u okviru prijekta „Poslovanje bez korupcije“ kreiralo i pustilo u rad web platformu  www.poslovanjebezkorupcije.ba Ova jedinstvena web platforma pruža mogućnost anonomne...

Nacionalni spomenici BiH uskoro dostupni u nekoliko klikova

Međunarodna galerija portreta Tuzla digitalizirala je više od dvije hiljade umjetničkih slika, koje su proglašene nacionalnim spomenikom BiH. Na ovaj način neprocjenjiva umjetnička djela bit će dostupna svim građanima BiH, koji nemaju priliku da ih vide u galerijskom...