Putuj svijetom uz impresivnu mapu zvukova prirode!

Od monsuna u Borneu i tropskih šuma na Madagaskaru do islandskih tundri, pripremite se na sate slušanja čudesnih zvukova iz prirode i uživajte! Nature Sound Map je globalna baza podataka o zvukovima iz prirode, a nastala je saradnjom više od 100 profesionalnih...