Teslić dobija omladinski centar, novu politiku za mlade i otvara mladima vrata

„Teslić će u narednom periodu izraditi novu strategiju za mlade, a u partnerstvu sa mladima osigurat će veći aktivizam mladih i probuditi želju kod mladih da budu poduzetnici.“ zaključeno je na okruglom stolu održanom u petak, 07. maja u Tesliću.

Okrugli sto organizovali su Centri civilnih inicijativa u partnerstvu sa Omladinskim klubom Teslić. Pored zajedničkog rada za bolji kvalitet života mladih u opštini Teslić, predstavnici opštine Teslić i omladinskih organizacija u Tesliću dogovorili su konkretne korake koji će pospiješiti vidljivost trenutnih programa za mlade, ali također i doprinijeti izgradnji znanja mladih u oblasti poduzetništva i izrade biznis planova.
Na samom početku Milan Miličević, načelnik opštine Teslić izrazio je veliko zadovoljstvo okruglim stolom, te podsjetio da će Opština rado podržati sve ideje koje su u korist mladih ove opštine.

Prisutni su također razgovarali o trenutnim problemima i šansama za razvoj mladih, dok je Zoran Adžaip, projektni koordinator Centara civilnih inicijativa iskazao potpunu zainteresovanost za podršku mladima Teslića, s ciljem otvaranja dijaloga i unaprijeđena prilika za zapošljavanje mladih.
Načelnik opštinskog Odjeljenja za društvene djelatnosti Slaven Jelić poručio je da vrata Opštine ostaju otvorena za sve ideje mladih ljudi. On je također istakao da iako postoje prilike za mlade, nije zadovoljavajući broj pristiglih prijava kao ni pokrenutih ideja od strane omladinskih organizacija. Tim povodom, on je istakao interes za partnerstvo sa mladima, koje će rezultirati konkretnim promjenama, a pogotovo poduzetničkim idejama mladih.

„Okrugli stol u Tesliću smatram izuzetno produktivnim i ono što mi je drago jeste da su iz istoga proizašla konkretna rješenja za unaprijeđenje položaja mladih na području opštine Teslić. Naravno, sve pohvale za CCI koji je pokrenuo inicijativu okupljanja predstavnika mladih/civilnog sektora, privatnog i javnog sektora, odnosno Gradske uprave te se nadam iskreno da dogovori sa okruglog stola neće ostati samo na riječima. Očekujem u narednom periodu još više razgovora i diskusija na ovu temu jer mislim da je od krucijalnog značaja.“ kazao je Nermin Topovčić, predstavnik inicijative Tvoj glas je bitan.
U narednom periodu, predstavnici omladinskih organizacija, Centara civilnih inicijativa i Opštine Teslić održat će radni sastanak te dogovoriti konkretnu inicijativu za mlade ove opštine.
(lookalno.ba)