Trening o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja za sve, nenasilnoj komunikaciji, medijaciji i dijalogu: Poziv za prijavu

KADA

10 maj 2023 (Cjeli dan) – 14 maj 2023 (Cjeli dan)

GDJE

Sarajevo, Bosna i Hercegovina

ORGANIZATOR

Kancelarija OSCE-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini

Četverodnevna obuka je namijenjena mladim stručnjacima u Bosni i Hercegovini koji rade ili imaju potencijal da rade na pitanjima vezanim za promociju slobode vjere ili uvjerenja i nenasilne komunikacije.

Učesnici će naučiti šta podrazumijeva pravo na slobodu vjere ili uvjerenja te kako je ono povezano s drugim ljudskim pravima. Učesnici će steći praktične vještine u analizi i transformaciji konfliktnih situacija, s posebnim naglaskom na:

 • kreiranje sigurnog prostora za diskusije o zajedničkim problematičnim pitanjima relevantnim za njihov kontekst;
 • ohrabrivanje saradnje među zajednicama na jednom ili više zajedničkih problema/pitanja;
 • izradu zajedničke inicijative o praktičnim, svakodnevnim izazovima koje će se, uz podršku ODIHR-a i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, implementirati u fazi nakon obuke.

Obuka će obuhvatiti sljedeće teme:

 • Formiranje društvenog identiteta;
 • Predrasude i stereotipi;
 • Pravo na slobodu vjere ili uvjerenja;
 • Jednakost i nediskriminacija u vezi sa zaštitom slobode vjere ili uvjerenja;
 • Kontekst i pravni okvir za zaštitu slobode vjere ili uvjerenja u Bosni i Hercegovini;
 • Konflikt i nenasilna komunikacija;
 • Analiza sukoba i transformacija konflikta;
 • Interaktivan rad na razvijanju zajedničkih aktivnosti.

Ova metodologija je usredsređena na polaznike i daje prednost aktivnom sticanju znanja u okviru eksperimentalnog, interaktivnog okruženja za učenje. Trening će ohrabriti učesnike da svoje prihvaćene vrijednosti i norme i konkretna iskustva sagledaju i kritički ih procijene. Na toj osnovi diskutovaće se o novim smislenim i autentičnim načinima razumijevanja i ponašanja izvan ambijenata za učenje.

Očekuje se da će se učesnici, lično ili online, pridružiti naknadnom sastanku koji će se organizovati pet ili šest mjeseci po završetku obuke, kako bi sagledali provedene aktivnosti i izazove sa kojima su se suočavali te razgovarali o mogućnostima zajedničkog rada.

Jezici i drugi modaliteti

Obuka će se u organizovati na bosanskom / hrvatskom / srpskom jeziku od strane iskusnih trenera sa dokazanom rodnom i kulturnom / religijskom senzibilnošću. Neke sesije obuke će biti provedene na engleskom jeziku uz prevod na sva tri jezika. Materijale za obuku, putne troškove i smještaj zasnovan na punom pansionu će snositi ODIHR.

Nakon uspješno završene obuke, učesnici će dobiti certifikate.

Kriterijumi odabira

Učesnici će biti odabrani prema sljedećim kriterijumima:

 • Kandidati/nje imaju 18-35 godina i stanovnici su Bosne i Hercegovine;
 • Dokazana motivacija za rad na pitanjima vezanim za slobodu vjere ili uvjerenja;
 • Iskustvo sa vjerskim ili zajednicama uvjerenja, organizacijama za ljudska prava, organizacijama civilnog društva, medijima, javnim sektorom (npr. obrazovanjem ili upravom) ili državnim tijelima (na državnom ili opštinskom nivou);
 • Željene lične osobine i vještine: otvorena, senzitivna osoba koja poštuje raznolikost, voljna da uči, pozitivan/a komunikator/ca, timski/a igrač/ca, inovativna, snalažljiva i posvećena pokretanju pozitivnih promjena u svojoj zajednici;
 • Iskazana motivacija za izgradnju jednakih, inkluzivnih i kohezivnih društava;
 • Dostupna tokom cijelog treninga kao i za sastanak koji će se naknadno organizovati;
 • Tečno govori bosanski/hrvatski/srpski jezik.

Postupak prijave

Za prijavu ispunite online Prijavni obrazac koji je dostupan na bosanskomhrvatskom i srpskom jeziku. Dvadeset učesnika će biti odabrano u konkurentskom procesu u skladu sa gore navedenim kriterijima podobnosti i motivacije iskazane u njihovom prijavnom obrascu dostavljenom na bosanskom, srpskom ili hrvatskom jeziku. ODIHR će nastojati da osigura uravnoteženost među učesnicima na osnovu geografske zastupljenosti, etničke pripadnosti, vjere ili uvjerenja i rodne ravnopravnosti. Prijave će se primati do 10. aprila 2023. godine u 23:59 časova.

Uspješni kandidati će biti obaviješteni o ishodu procesa odabira do 17. aprila 2023. godine.

Učestvovanjem u postupku prijave, pristajete na prikupljanje i upotrebu podataka u svrhu postupaka odabira.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa postupkom prijave, molimo Vas da se obratite na Arijana.Aganovic@odihr.pl.

„Ova objava je nastala u okviru Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative(BHRI) projektom, koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Austrijske razvojne saradnje.“