Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama “Leptir” (VIDEO)

Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama “Leptir” djeluje regionalno za opštine: Vlasenica, Milići, Šekovići, Bratunac i Srebrenica. Nastalo je iz potrebe da djeci sa teškoćama obezbijedi pravo na obrazovanje.
Više od tri hiljade djece i njihovih roditelja prošlo je kroz razne programe Udruženja “Leptir”. Ovo je njihova priča.

(mionama.ba)