5. Međunarodni konkurs za kratku priču “Reč po reč”

Radionice Kreativnog pisanja i Centar za komunikacijske studije i istraživanja CEKOMS objavljuju međunarodni konkurs za kratku priču.
Konkursi | Kreativno pisanje

Promocija pisanog stvaralaštva u digitalnim formama na društvenim mrežama.

U skladu sa ciljevima i programom rada na planu edukacije iz oblasti kreativnog pisanja, CEKOMS i Radionice kreativnog pisanja organizuju godišnje konkurse pisanja u prozi, poezije, pisanja za blog i drugih oblasti. Cilj je da se pored redovnih aktivnosti, aktivno radi na promociji radova talentovanih autora i na taj način ostvari doprinos unapređenju kulture stvaralaštva.


Opšti uslovi konkursa

 • Cilj konkursa je afirmacija pisanja kratke priče u klasičnim i novim digitalnim formama. 
 • Na konkursu mogu učestvovati svi koji vole da pišu kratke priče, kao i autori esejisti i blogeri koji pišu i objavljuju na društvenim mrežama.
 • Tema konkursa je slobodna.
 • Konkurs je otvoren za sve autore koji pišu na b/h/s/c jezicima sa prostora bivše Jugoslavije i dijaspore.
 • Radove poslati do 01. maja 2021. godine elektronskom poštom na mejl konkursi@kreativnopisanje.org
 • Autor može prijaviti najviše tri priče. Kotizacija po prijavljenom radu je 2.500 din. Za učesnike iz inostranstva kotizacija je 25 evra.
 • Kotizaciju/donaciju autori plaćaju samo ukoliko njihov tekst odgovara opštim uslovima konkursa i uđe u zvaničnu selekciju radova. To znači da će svi autori biti objavljeni u štampanom izdanju zbirke.

Kotizacija je vaša donacija koja pomaže da se konkurs materijalno održi i pomogne objavljivanje i promocija zbirke radova. Hvala vam što ste se pridružili misiji našeg konkursa.

Posebni uslovi

 • Tekstovi ne mogu biti duži od 1800 reči u ćiriličnom ili latiničnom pismu.
 • Rukopisi se šalju u formatu MS Word, uz urađenu lekturu i korekturu.
 • Radovi moraju bitiizvorni i neobjavljeni u štampanom obliku. Mogu biti objavljeni na društvenim mrežama.
 • Autori svoje rukopise moraju poslati napisane fontom Times Roman, 12 pt, prored 1,5 linija.
 • Uz rukopis dostaviti puno ime i prezime, adresu, kratku biografiju, kontakt telefon i emejl.
 • Radovi koji ne odgovaraju opštim i posebnim uslovima konkursa neće biti uzeti u razmatranje.
 • Primljeni rukopisi se ne vraćaju.
 • Rezultati konkursa biće objavljeni do 01.avgusta 2021. godine.

Svi dospeli radovi, koji prođu stručnu selekciju, biće objavljeni u štampanoj i elektronskoj formi, u  zbirci pod naslovom “Reč po Reč”, u izdanju Kreativnog pisanja. Objavljeni autori dobiće po jedan besplatan primerak knjige. Svečana promocija zbirke i nagrađenih autora, održaće se tokom meseca septembra 2021. u Beogradu. Za sve dodatne informacije u vezi sa konkursom možete nas kontaktirati elektronskom poštom na adresi natasa@kreativnopisanje.org


Selekcija i žiri

Selektor konkursa:

 • prof. dr Darko Tadić, dramaturg, Beograd, Srbija

Umesti klasičnog žirija, radove će ove godine rangirati publika. Odabrane priče koje uđu u selekciju radova biće objavljene u grupi Kreativno pisanje na Fejsbuku i na sajtu Kreativnog pisanja. Publika će odabrati tri autora koji će dobiti nagrade na konkursu.
Koordinator konkursa: Nataša Nikolov, natasa@kreativnopisanje.org


Nagrade

Na konkursu će se dodeliti nagrade i priznanja za za najbolju kratku priču, kao za i esej/post na blogu. Cilj i svrha nagrada je da se nagrađeni autori i njihovi radovi javno publikuju i promovišu, uz profesionalni promotivni materijal,  i na taj način podstakne stvaralaštvo svih koji dele zajedničku ljubav prema pisanoj reči i novim digitalnim formama pisanog izražavanja. Nagrade su:

I Nagrada:

 • Pretplata na radionicu kreativnog pisanja po izboru na šest meseci
 • Objava i štampanje rada u zbirci uz posebnu recenziju i promocija autora na sajtu kreativnog pisanja
 • Promocija autora na Blogu sajta i društvenim mrežama
 • Diploma

II Nagrada:

 • Pretplata na radionicu kreativnog pisanja po izboru na tri meseca
 • Objava i štampanje rada u zbirci sa posebnom recenzijom
 • Promocija autora na Blogu sajta i društvenim mrežama
 • Diploma

III Nagrada:

 • Pretplata na radionicu kreativnog pisanja po izboru na mesec dana
 • Objava i štampanje rada u zbirci sa posebnom recenzijom
 • Promocija autora na Blogu sajta i društvenim mrežama
 • Diploma

 Želiš da saznaš više o nama?

Pridruži se zajednici od preko 3,000 pratilaca našeg sajta i prijavi se da dobijaš najnovije informacije iz oblasti kreativnog pisanja, online radionica za pisanje, tekstova na blogu i drugih sadržaja našeg sajta, direktno u tvoj Inbox!
(kreativnopisanje.org)