Prilike za mlade

Otvoren konkurs

Otvoren konkurs

NAPOMENA: Uz obvezne dokumente, kandidati mogu priložiti i sve dodatne preporuke i dokumente koji mogu pomoći pri budućem angažmanu. Nepotpune i prijave pristigle izvan naznačenog roka neće biti razmatrane.

Cyber Security Summit 17. i 18. novembra u Sarajevu

Cyber Security Summit 17. i 18. novembra u Sarajevu

 Udruženje za digitalnu transformaciju BiH odlučilo se aktivno angažirati na edukaciji i podizanju svijesti o značaju sajber sigurnosti, koja je neodvojivi dio ukupne digitalne transformacije

Takmičenje studenata prava u besjedništvu

Takmičenje studenata prava u besjedništvu

Imamo i jednu posebnu simboliku u smislu da je ovo XVII takmičenje koje će biti održano 17. novembra u 18 časova u Amfiteatru Pravnog fakulteta u Banjoj Luci!

NAGRADNI KONKURS ZA KREATIVCE

NAGRADNI KONKURS ZA KREATIVCE

Pro Educa poziva sve entuzijaste, sa ili bez profesionalnog iskustva, širom BH, koji gaje ljubav prema fotografiji, animaciji ili pisanoj riječi, da ožive moć ljudskih prava kroz svoje radove.

Prijavite se za kratku studentsku posjetu Rimu

Prijavite se za kratku studentsku posjetu Rimu

Za ovu posjetu mogu se prijaviti: omladinski radnici, treneri, omladinski lideri, menadžeri omladinskih lidera, kreatori omladinske politike, predstavnici neformalnih grupa mladih. 

Otvorene prijave za 6. Bicom Systems Hackathon

Otvorene prijave za 6. Bicom Systems Hackathon

Pored hackathona, studentima elektrotehnike, informatike i računarstva nude priliku za plaćenu praksu, gdje svoje znanje i karijeru mogu usavršavati uz vodeće stručnjake.

Panel: Korupcija u obrazovanju

Panel: Korupcija u obrazovanju

Cilj projekta YouTHink je angažovati i motivisati mlade i organizacije civilnog društva da reaguju na različite oblike korupcije kroz direktno angažovanje u građanskim aktivnostima, i procesima iskustvenog učenja i prakse.